Naar de homepage

Programma September

Het programma voor de maand September staat inmiddels online. In de maand September kunnen er geen wedstrijden worden verplaatst. Wij rekenen op een ieder zijn begrip en wensen jullie veel plezier met het spelen van de geplande wedstrijden.

Spelerspassen

Tijdens de jaarvergadering van 10 juli 2023 is besloten om dit seizoen geen spelerspassen te vervangen. Dit is besloten omdat het huidige bestuur te kennen heeft gegeven dat dit voor het huidige bestuur het laatste seizoen wordt dat de KZZ de competitie organiseert. Verdere informatie volgt spoedig.

Jaarvergadering KZZ

De notulen van de jaarvergadering, welke gehouden is op 10 juli 2023, zijn terug te vinden op website. Ga naar documenten --> Bestuur --> 11. Notulen jaarvergadering 2023-2024.

Scheidsrechters

Beste sportvrienden; Ook u wordt helaas regelmatig geconfronteerd uw wedstrijd zelf te moeten fluiten. Vandaar deze oproep; Als u iemand weet die graag 1 x per week of om de week wil fluiten dan kunt u deze personen aanmelden bij de wedstrijdsekretaris. Bij meer dan 5 personen volgt een korte cursus. Als u de fluit ter hand neemt staat daar een kleine vergoeding tegenover.

Baaldag

Het opnemen van een baaldag, dit mag 1x per team per seizoen. Minimaal 7 dagen van tevoren aanvragen, en na 1 maart niet meer mogelijk. Kosten zijn € 70,- en deze worden in rekening gebracht bij aanvragende vereniging.

Scheenbeschermers niet verplicht!

De KZZ neemt de spelregel wijziging van de KNVB niet over. Het wordt niet verplicht om met scheenbeschermers te spelen binnen de competites georganiseerd door de KZZ.

Betreden sporthallen en voetballen langs de lijn

Wanneer er in de sporthal nog getraind wordt door een andere vereniging (o.a. korfbal), mag men de speelzaal pas 5 minuten voor aanvang eerste zaalvoetbal wedstrijd betreden. Graag eerst de doelen klaar zetten voordat er begonnen wordt met de warming-up.

Plaatsen en opruimen doelen!!!

In de hallen waarvan de doelen nog niet geplaatst zijn dienen de eerste 2 teams deze taak op zich te nemen.<br/> <br/>De laatste 2 teams van een avond, graag even helpen de doelen op te ruimen.<br/>

KZZ treedt strenger op tegen contributieachterstand

In de jaarvergadering van 26 augustus 2013 heeft het bestuur van de KZZ haar leden geïnformeerd dat er al langere tijd door verenigingen gebrekkig wordt omgegaan met de contributieverplichting. Mede daarom hebben wij als bestuur in deze vergadering meegedeeld dat we de hantering van onze regelgeving strakker gaan uitvoeren. Verenigingen die niet aan de contributieverplichting voldoen, worden daarom gestraft. De straf houdt in dat alle wedstrijden van alle teams van uw vereniging reglementair met 3-0 verloren gaan, totdat u bij bent met de contributiebetaling.<br/> <br/>

Vervangende shirts bij gelijke clubkleuren

De uitspelende club dient voor vervangende shirts te zorgen bij gelijke clubkleuren. In veel gevallen zijn er in de hal hesjes te verkrijgen. Na gebruik, deze wel graag terugbrengen.<br/>

Aanpassing spelregels

Bij een directe rode kaart mag het betreffende team na 5 minuten weer worden aangevuld. De speler met de rode kaart dient uiteraard wel de speelhal te verlaten.<br/>

Bestuursbesluiten

In de bestuursvergadering van 16 januari 2013 heeft het bestuur één nieuw en één aangescherpt besluit genomen die wij hierbij communiceren. Lees verder...<br/><br/>GEEN ALCOHOLCONSUMPTIE VOOR WEDSTRIJDEN IN SPORTHAL:<br/>Het bestuur heeft besloten dat wanneer spelers zichtbaar alcohol nuttigen voor de wedstrijd in de sporthal de scheidsrechter de betreffende speler het deelnemen aan de wedstrijd mag ontzeggen. Het spreekt voor zich dat het nuttigen van alcohol tal van bijkomstige effecten heeft die wij niet in de sporthallen willen terugzien. Met name de kans op agressie richting anderen kan één van de bijkomstigheden zijn van alcoholgebruik. Vandaar dat wij als bestuur deze aanvullende maatregel op het algehele KNVB-beleid genomen hebben. De afweging om iemand wel of niet te laten deelnemen ligt altijd bij de scheidsrechter.<br/><br/>VERBOD OP UITKOMEN VOOR TWEE KOEPELVERENIGINGEN:<br/>In het verleden heeft het bestuur besloten dat spelers en speelsters die uitkomen voor een KNVB-team van een Koepelvereniging niet voor een andere Koepelvereniging in onze competitie mogen uitkomen. Helaas hebben wij geconstateerd deze regel niet wordt nageleefd. Een en ander wordt vergemakkelijkt doordat er voor het uitkomen van een KNVB-team van een Koepelvereniging geen overschrijving nodig is naar die Koepelvereniging. Dit verandert per ingang van 1 mei 2013. Per die datum is het verplicht om over te schrijven naar de Koepelvereniging waarvoor ook in het KNVB-team uitgekomen wordt. Hierdoor wordt het lidmaatschap bij de vertrekkende vereniging beëindigd en kan daar niet meer voor worden uitgekomen in de Koepelcompetitie. Met deze aanvullende maatregel lossen wij het huidige hiaat in onze regelgeving op. Overtreding van deze maatregel wordt volgens boetelijst beboet.<br/>

Levering scheidsrechters

Vanwege verder terug lopend scheidsrechtergilde binnen de KZZ, is de KZZ genoodzaakt in al haar klasse`s wedstrijden in te plannen zonder aanstelling van een scheidsrechter. De thuisspelende vereniging moet zorgdragen voor een scheidsrechter. Alleen bij levering van een scheidsrechter aan de KZZ door uw vereniging ( 2 teams, 1 scheidsrechter leveren), wordt er bij uw thuiswedstrijden een scheidsrechter ingepland. Uiteraard zien wij het liefst ook bij alle wedstrijden een scheidsrechter maar dan moeten er wel scheidsrechters door verenigingen aangemeld worden. Een scheidsrechter die aangemeld wordt, krijgt per wedstrijd een vergoeding. Voor aanmeldingen of info: bestuur@kz-zaanstreek.net

Geen zwarte zolen !!

Het is ten strengste verboden om met zwarte zolen in de sporthallen te spelen. Bij zwarte zolen wordt er niet gevoetbald.

Welkom

Welkom op de website van Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad. Hier vind je alle info over het het zaalvoetballen binnen onze competitie.