Naar de homepage

Competitie per maandag 29-11 stilgelegd

Helaas is de KZZ, door de maatregelen omtrent corona, genoodzaakt de competitie per maandag 29-11 stil te leggen. De competitie wordt weer hervat wanneer de omstandigheden het toe laten.

Herstart competiie 15-11

Vanaf maandag 15 november wordt de competitie weer hervat. Controle in sporthal is de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Bij klachten, gaan dan niet zaalvoetballen. Houd u aan de geldende regels.

Competitie per maandag 8-11 week stil gelegd

Vanwege verscherpte maatregelen betreft de corana, heeft het bestuur van de KZZ besloten het programma voor de week van 8 t/m 12 november er uit te halen. Het bestuur zal volgende week een beslissing nemen hoe nu verder.

Rabo Clubsupport

Dit jaar doet de KZZ Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstreekweer mee aan de actie van de Rabobank om verenigingen te ondersteunen. Want we hebben serieuze wensen voor de toekomst. Het resultaat heeft u in de hand. Draagt u onze vereniging een warm hart toe, bent u al lid en heeft u een particuliere Rabo rekening breng dan uw stem uit tussen 4 en 25 oktober 2021. Bent u nog geen lid maar heeft u wel een particuliere Rabo rekening activeer dan z.s.m. uw lidmaatschap en schrijf u gratis in. Dit kan via www.rabobank.nl/zaanstreek en/of entameer familie en kennissen om voor ons te stemmen. Er kan tussen 4 en 25 oktober gestemd worden. Iedere stem is geld waard. En u mag zelfs 2 x stemmen op onze vereniging KZZ.

Speelhelft en bank

Om de risico`s te beperken, wordt er niet gewisseld van speelhelft en ook niet van bank.

Baaldag

Het opnemen van een baaldag, dit mag 1x per team per seizoen. Minimaal 7 dagen van tevoren aanvragen, en na 1 maart niet meer mogelijk. Kosten zijn € 60,- en deze worden in rekening gebracht bij aanvragende vereniging.

Scheenbeschermers niet verplicht!

De KZZ neemt de spelregel wijziging van de KNVB niet over. Het wordt niet verplicht om met scheenbeschermers te spelen binnen de competites georganiseerd door de KZZ.

Start competitie 2021-2022

Het is al een tijd geleden dat de KZZ iets van zich heeft laten horen. Tot de dag van gisteren, kon de KZZ ook niet veel van zich laten horen, wij waren afhankelijk van de maatregelen en wat wel en niet mocht. Maar bij deze goed nieuws, vanaf maandag 30 augustus start de competitie 2021-2022 weer en het eerste programma van de eerste 2 weken staat nu online. Let op spelerspassen met een jaartal 2015/2016 of ouder komen te vervallen, zorg dus tijdig voor nieuwe pasfoto`s zodat de pas tijdig vervangen is. Overigens is de KZZ op zoek naar een vaste tijdwaarnemer voor in ieder geval de woensdag in sporthal Wormer. Hier staat een vrijwilligersvergoeding per wedstrijd voor. Heb je een broer, zus, vader, moeder, oom, opa, etc. die het leuk vindt de klok te bedienen en de uitslagen in te vullen, laat hem of haar dan contact opnemen met KZZ. Ook kan de KZZ nog wel wat scheidsrechters gebruiken, de spoeling is erg dun waardoor veel wedstrijden zonder scheidsrechter gespeeld zullen worden. Scheidsrechters krijgen ook een vrijwilligersvergoeding per wedstrijd en al vind je maar 1 persoon die 1x per maand 2 wedstrijdjes wilt fluiten, elke scheidsrechter telt.

Competitie wordt niet meer hervat 24-2-2021

Het bestuur van KZ Zaanstreek heeft besloten dat de zaalvoetbal competitie 2020/2021 niet meer hervat wordt en als beëindigd wordt beschouwt. Het bestuur is van voornemens medio september 2021 te starten met een nieuw seizoen. Alles zal dan afhangen van de dan geldende maatregelen betreft covid-19. Alle verenigingen en teams die zich hadden ingeschreven voor seizoen 2020/2021 worden automatisch en kosteloos ingeschreven voor het nieuwe seizoen. Indien uw vereniging de gehele contributie voor seizoen 2020/2021 al voldaan heeft, dan hoeft uw vereniging voor seizoen 2021/2022 geen contributie meer te betalen. Voor verenigingen die nog een paar termijnen moeten voldoen, deze termijnen mogen dan in gelijke termijnen betaald worden in de maanden oktober, november en december. Het bestuur hoopt dat iedereen weer snel een normaal leven kan leiden en dat wij medio september weer kunnen starten met de competitie.

Spelregelwijzigingen 2020/2021

Aftrap/Beginschop procedure a. Alle veldspelers, behalve de speler die de aftrap/beginschop neemt, moeten binnen het speelveld op eigen helft staan. e. De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt. Een doelpunt kan rechtstreeks vanaf de aftrap worden gescoord in het doel van de tegenpartij. Als de bal rechtstreeks in het eigen doel wordt geschoten, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. Toelichting Vanaf het seizoen 2020/`21 is het niet meer verplicht dat de bal bij een aftrap in voorwaartse beweging wordt getrapt, m.a.w. de nemer mag de bal ook naar achteren spelen. Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander binnen zijn eigen strafschopgebied en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing door het tonen van een gele kaart als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen. In alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen, etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart. Een speler, weggezonden speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt, zonder de vereiste toestemming van een van de scheidsrechters of in overtreding is met de wisselprocedure en ingrijpt in het spel of een overtreding begaat, waarbij een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt weggezonden. De volgende criteria moeten in overweging genomen worden om te bepalen of het gaat om een duidelijke scoringskans (DOGSO) situatie: • de afstand tussen de overtreding en het doel • de algemene richting van het spel • de mogelijkheid om de bal in bezit te houden of te krijgen • de positie en het aantal verdedigers, evenals de doelverdediger • of het doel wel of niet "onbewaakt" is Als een doelverdediger vlak voor zijn/haar eigen doel staat om het te bewaken, kan er geen DOGSO-overtreding worden begaan (duidelijke scoringskans ontnemen), ook al voldoet de situatie aan alle criteria voor DOGSO. Op het moment dat de intrap genomen wordt; • moet de bal stil liggen op de zijlijn op de plek waar de bal het speelveld verliet of de dichtstbijzijnde plek waar de bal het plafond/spanten raakte; • moeten alle tegenstanders op minimaal de vereiste 5 meter afstand staan vanaf de plek op de zijlijn waar de intrap moet worden genomen. De bal is in het spel wanneer hij wordt getrapt en duidelijk/zichtbaar beweegt. • De bal moet vanaf een willekeurig punt binnen het strafschopgebied gegooid of losgelaten worden door de doelverdediger van het verdedigende team. • De bal is in het spel wanneer hij wordt gegooid of losgelaten is en duidelijk/zichtbaar beweegt. Als de doelverdediger, nadat hij de bal door middel van een doelworp in het spel heeft gebracht, de bal opzettelijk met hand(en) of arm(en) speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een directe vrije schop toegekend aan het andere team of een indirecte vrije schop wanneer de overtreding binnen het eigen strafschopgebied plaatsvindt.

Protocol Oostzaan

Deze week zijn de meeste sporten in de Sporthal Oostzaan weer begonnen. Dat zal wel even wennen zijn i.v.m. de nieuwe COVID-19 regels. Uiteraard gelden in de sporthal ook de algemene, door de overheid uitgevaardigde regels (zoals o.a.: houd 1,5 meter afstand). En gelukkig hebben de meeste verenigingen al kunnen wennen aan de nieuwe COVID-regels na het weer toestaan van het buiten sporten. Wij verwachten daarom ook dat er tijdens de reguliere trainingen en schoolgym niet veel problemen zullen optreden met de naleving van de COVID-19 regels. Met name echter bij de wedstrijden ontstaan uitdagingen, omdat er maximaal 50 personen als publiek aanwezig mag zijn. Om alles in de sporthal in goede banen te leiden hebben we naast de landelijke regels voorlopig een paar algemene (gedrag)regels voor de sporthal opgesteld waaraan iedereen zich moet houden: 1 Houd een lijst bij van mensen die aanwezig zijn bij de lessen. Dit om in geval van een besmettingshaard snel brononderzoek te kunnen doen. 2 Mijd publiek bij trainingen. 3 Er is bij wedstrijden ruimte voor maximaal 50 personen publiek; dit maximum is bepaald om in de sporthal aan de 1,5 meter norm te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren van de wedstrijden dat deze regel wordt nageleefd. Wanneer er meerdere wedstrijden door verschillende verenigingen achter elkaar georganiseerd worden moeten de verengingen er zelf voor zorgdragen dat ook tijdens de wisseling het aantal van 50 niet overschreden wordt en dat te alle tijden aan de 1,5 meter afstand houden wordt voldaan. 4 Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle COVID-19 regels van hun ledensporters. Wij willen alle huurders dan ook vragen leden erop aan te spreken wanneer zij zich niet aan de COVID-19 regels houden. Hoewel we het natuurlijk niet leuk vinden, moeten we ons wel realiseren dat wanneer er overtredingen gesignaleerd worden in de sporthal, we het risico lopen dat de sporthal gesloten kan gaan worden. Dus laten we met z’n allen zorgen dat we veilig kunnen sporten door ons aan de COVID-19 regels houden.

Protocol sporthal Wormer

1 Coronaprotocol gebruik sporthal Wormer Algemeen In deze handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor de invulling van de heropening van binnensportaccommodaties en voor het dagelijks beheer en gebruik. Een gezondheidscheck vooraf, bij sporters en gebruikers van de sportzalen, het onderlinge afstand houden en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen hierbij de basis. Volg indien beschikbaar de specifieke richtlijnen van de betreffende sportbond voor de aangeboden sport. Treed s.v.p. in contact met sporthal Wormer indien er conflicterende protocolregels zijn. De gezondheidscheck voor alle gebruikers van Sporthal Wormer: - Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? - Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? - Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? - Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? Beantwoord je een van de vragen met ‘ja’ blijf dan thuis. Het werk of bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag ‘nee’ geantwoord kan worden. Aangezien in onze binnensportaccommodatie normaal gesproken groepen van mensen aanwezig zijn en verschillende gebruikers elkaar afwisselen en ook nog eens dicht op elkaar zitten, zijn de in deze leidraad opgenomen aandachtspunten en tips van groot belang om verantwoord sporten en bewegen in zaalaccommodaties weer mogelijk te maken. Binnen het door het kabinet gegeven middellange termijnperspectief is deze leidraad geldig tot nadere aanpassingen van de protocollen. Sporthal Wormer verzoekt de huurder na het lezen van het protocol het bijgevoegd Addendum ondertekent voor aanvang seizoen 2020-2021 te retourneren. Corona protocol gebruik Sporthal Wormer. 1. Sportverenigingen dragen er zelf zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. 2. Gebruikers gaan akkoord met de geldende maatregelen/voorwaarden. Deze aanvullende coronahuisregels worden bij de entree en op diverse plaatsen in de accommodatie duidelijk zichtbaar opgehangen. 3. Bij gebruik van de sporthal is er een, door de vereniging/huurder, aangewezen ‘Corona verantwoordelijke’ aanwezig om toe te zien op het naleven van de Corona protocollen. 4. De vereniging is gehouden de naam; adres; telefoon en email gegevens van aanwezige leden binnen de sporthal te kunnen overleggen i.v.m. eventueel contact onderzoek door de GGD. 5. Het COVID-19 virus kan naast directe transmissie via druppels ook worden overgedragen via contact met besmette oppervlakken. Reiniging van de contactpunten van de toestellen voor gebruik en van materialen bij groepssporten voor de training is daarom belangrijk, evenals handen wassen voor en na het sporten. 6. Huurders maken de door hun te gebruiken toestellen, (spel)materialen zelf vooraf schoon, conform het schoonmaakwerkplan en controlelijsten. Hiervoor maken zij gebruik van microvezeldoekjes en water. Een starterspakket wordt aan iedere huurder ter beschikking gesteld. 2 Iedere huurder volgt de instructies voor schoonmaak en gebruik van microvezeldoekjes op conform de aan hen ter beschikking gestelde werkinstructie. Rode microvezeldoekjes zijn voor sanitair, blauw voor interieur en groen voor toestellen en (spel)materialen. 7. Er wordt geen kleding of schoeisel achter gelaten in de kleedruimten. Deze worden in een zelf meegebrachte (sport)tas opgeborgen op daarvoor specifiek (door de corona verantwoordelijke) aangewezen plekken. 8. De leraar of trainer/coach gebruikt (zo veel als mogelijk) zijn eigen (gemarkeerde) materialen. Avondgebruik en sportverenigingen mogen geen schoolspullen gebruiken. 9. De kans om via de vloer besmet te raken is relatief klein. Adviseer om bij gebruik van sportoefeningen waarbij op de vloer wordt gezeten en gelegen, het contact met de vloer zo veel mogelijk te vermijden door gebruik te laten maken van matjes die makkelijk zijn te reinigen. 10. De groepsgrootte is niet leidend, echter de hoeveelheid volwassenen (ouder dan 18 jaar) die tegelijkertijd in de accommodatie komen is de kritieke factor (1.5 m afstand kunnen houden) uitgezonderd de sportbeoefening zelf. 11. Communiceer met de sporters/leden de routing en gedragsregels tijdens het aanwezig zijn binnen de accommodatie, voordat men de zaal betreed zodat ieder op de hoogte is van de corona regels. 12. Routing; Hoofd entree rechterzijde = ingang hal 1 en 2. Hoofd entree linkerzijde = uitgang hal 1 en 2. Via trap rechts naar restaurant. Entree hal 1; rechts via de heren of dames kleedkamers 1, 2, 3, of 4 naar hal 1. Uitgang hal 1; via heren of dames kleedkamers omgekeerde richting, eventueel op aangeven corona verantwoordelijke. Schoenen wisselen in kleedkamer. Entree hal 2; gang hal 2 via de heren kleedkamers 2, dames 3 en 4 links naar hal 2. Verlaten hal 2; allen via kleedkamer 1. In de zaal bij kl. k. 1 staan extra stoelen om schoenen te wisselen. Halletje bij hoofd entree en trap naar restaurant wordt gebruikt als “rotonde” zodat er één loop richting ontstaat. Bij knoop punten wacht de vertrekkende sporters op de binnenkomende sporters. 13. Gebruikers komen in sport kleding aan en kunnen in de kleedkamers (op 1,5m) de buitenschoenen (=verplicht) omwisselen voor (binnen) zaalschoenen(=verplicht). Bij vertrek kunnen 14. De zaalschoenen via de kleedkamer weer worden omgewisseld. Douches is beperkt en in overleg met de huurder toegestaan. De huurder draagt dan zorg voor tussentijds schoonmaken van de douches. 15. Tijdens het wisselen tussen de wedstrijden van sporters dient de scheidsrechter of corona verantwoordelijke eerst de nieuwe nog te spelende ploeg vanuit kleedkamer en of gang binnen te laten op een leeg gedeelte van het speelveld. Daarna is er ruimte om de ploegen die klaar zijn via de kleedkamer de zaal te laten verlaten. 16. Er is (beperkte) toiletcapaciteit opengesteld en mogelijkheid tot beperkt douchen. Algemeen advies - Bij binnenkomst in de accommodatie dient ieder zijn handen te desinfecteren. - De verhuurder stelt handzeep en papieren handdoekjes beschikbaar in de opengestelde (algemene) toiletruimten. - Het schoonmaak werkplan voor de huurder en de controlelijsten van de locatie worden strikt nageleefd. - Deze instructies zijn aanvullend op de dagelijkse reguliere schoonmaak door verhuurder en huurder conform het aangeboden werkplan en controlelijsten. - Komt er kort op neer dat de sporthal contactpunten zoals deurklinken en kranen, toiletten desinfecteert. -De vereniging is gehouden toestemming te geven aan leden om te douchen.. - Medewerkers mogen bij niet naleven regels door bezoeker, bezoeker de toegang tot de accommodatie weigeren. 3 - Logboek bijhouden: schoonmaakwerkplan en controlelijsten; tijdstip schoonmaak door schoonmaker/huurder laten vastleggen middels paraaf en vanwege aantoonbaar voldoen aan zorgplicht bewaren. - Er wordt met stickers op de wanden aangegeven in de kleedkamers welke zitplekken gebruikt kunnen worden om binnen zaal schoenen (=verplicht) om te wisselen voor buiten schoenen. - Betaal contactloos met pin/mobiel of op rekening per factuur (voor verenigingen en vaste huurders).

Laatste nieuws betreft corona

Na afloop of begin van een wedstrijd, geef andere teams de ruimte om de kleedkamer te verlaten of te betreden. Wacht tot andere team kleedkamer verlaten heeft. Hou 1.5 meter afstand, dit geldt ook voor de wissels op de bank. Maak na afloop de bank schoon met een desinfectie doekje, deze worden door de KZZ verstrekt. Tijdens de wedstrijd wordt er niet gewisseld van kant, u speelt 2x 24 minuten dezelfde kant op. Helaas zal niet in alle sporthallen de horeca open zijn ( De Tref, Trias en Zaanstad-Zuid), afhankelijk van het verder verloop van corona kan dit worden herzien.

Update protocol coronabeleid sporthallen 29-09-2020

Via onderstaande link https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/9050032/bijlage%20-%20sportprotocol%20'Verantwoord%20Sporten%20in%20Zaanstad' willen wij op de hoogte brengen van het gewijzigde protocol. Dit gaat ook gelden in Wormer en Oostzaan.

Jaarvergadering KZZ maandag 31 augustus Sporthal Wormer

Hierbij nodigen wij alle secretarrissen,scheidsrechters, tijdwaarnemers en andere belangstellende van harte uit voor de jaarvergadering van de KZZ. Deze vindt dit jaar plaats in sporthal Wormer op maandag 31 augustus om 20.00 uur in het horeca gedeelte van het Heinenhuis. Alles is uiteraard coronaproof opgesteld. De uitnodigingen voor de verenigingen en agenda volgen zo spoedig mogelijk. Heb jij op of aanmerkingen, ideeën of vragen, dan is dit het moment om deze ter tafel te brengen. Het bestuur van de KZZ zit er als vertegenwoordiging van jullie als vereniging of lid.